Generelle vilkår og betingelser

PRAG LUFTHAVNSTRANSFER, sro

Disse er vilkårene og betingelserne for PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro,
med registreret kontor på Velvarská 1701/25, Prag 6, postnummer: 160 00, firmanummer 27593622 .

En kunde, der bruger tjenesterne fra PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, med dets registrerede kontor på Velvarská 1701/25, Prag 6, postnummer: 160 00, ID: 27593622, accepterer fuldt ud disse vilkår og betingelser ved at underskrive ordren eller kontrakten eller placere en bestilling online via hjemmesiden. Bekræftelse af en ordre erklærer udtrykkeligt samtykke til disse vilkår og betingelser, som ordren eller forsendelseskontrakten henviser til. En kunde, der er uenig i disse vilkår og betingelser, er ikke berettiget til at indgå nogen kontrakt med virksomheden eller til at afgive en ordre via virksomhedens hjemmeside.

Medmindre andet er aftalt, udføres alle transportydelser og formidling af disse ydelser udelukkende af indregistrerede taxabiler uden taxameter i henhold til lov nr. 111/1994 Coll., On-Road Transport, i henhold til § 21, stk. skriftlig kontrakt, og for flersædede vogne med en kapacitet på over ni personer, inklusiv chaufføren, som lejlighedsvis persontransport.

Disse vilkår og betingelser behandles i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i lov nr. 89/2012 Coll. af den civile lovbog.

Beskyttelsen af virksomhedens kunders personoplysninger implementeres efter ændring af lov nr. 101/2000 Coll. om beskyttelse af personoplysninger og den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

 1. Grundlæggende vilkår

1.1 Virksomheden – Virksomheden er transportør eller formidler af transporten af PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, med hovedkontor på Velvarská 25, Prag 6, postnummer: 160 00, ID: 27593622, som leverer eller arrangerer transport og andre tjenester baseret på disse forretningsbetingelser for kunden.

1.2 Kunden – en person eller en virksomhed, der anvender Virksomhedens tjenester på grundlag af en ordre eller kontrakt, underlagt disse forretningsbetingelser.

1.3 Vilkår og betingelser – de betingelser, hvorunder virksomheden leverer sine transport- eller mæglertjenester til kunden; den uundværlige betingelse for at bruge virksomhedens tjenester er kundens udtrykkelige samtykke i forhold til disse vilkår.

1.4 Tjenesten/Transporten – den faktiske transport eller formidling af Transport, rejseydelser eller andre Kundetjenester, udført eller formidlet af Virksomheden.

1.5 Chaufføren – Chaufføren er ansat hos PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, eller en kontraktlig chauffør, med hvem PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, arrangerer en transportservice

1.6 Kunders personoplysninger - personoplysninger, der i forbindelse med bestilling eller gennemførelse af Selskabets aktiviteter for Kunden meddeles af Selskabets Kunde.

 1. Private data om kunder og håndtering af disse data

2.1 Virksomheden arbejder med at levere sine tjenester til kunder med personlige data om kunder, som kunderne kommunikerer til virksomheden med det formål at sikre og implementere tjenesten korrekt.

2.2. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser giver kunden virksomheden udtrykkeligt samtykke til behandling, håndtering og opbevaring af personlige og andre data leveret af kunden eller den person, der er autoriseret af kunden.

2.3 Selskabet accepterer behandlingen af sine Personlige og andre Data i en ubestemt periode, men kun med det formål at implementere Selskabets tjenester bestilt af Kunden (passager- og bagageservice).

2.4 Virksomheden er ikke autoriseret til at give nogen personlige eller andre oplysninger, som Kunden har meddelt, til tredjemand og er underlagt forretningshemmeligheden.

2.5 Kunden accepterer kun at bruge hans/hendes personlige og andre data under nøje overholdelse af betingelserne fastsat ved lov for håndtering af sådanne personlige og andre data.

2.6 Virksomheden er kun forpligtet til at behandle Personlige og andre Kundedata i det omfang, det er strengt nødvendigt og kun i det omfang, Virksomheden har brug for sådanne Data for korrekt at udføre sine aktiviteter og levere sine tjenester til Kunden.

2.7 Kunden accepterer, at hvis han er uenig i virksomhedens vilkår for brug af hans eller hendes personlige og andre data, er han ikke berettiget til at bruge virksomhedens tjenester til at afvise eller ikke bruge dem.

2.8 Virksomheden forpligter sig til at levere Personlige og andre Kundes Data, både i elektronisk form og på papir. Til dette formål har Selskabet udpeget en ansvarlig person til at sikre korrekt håndtering af Kundernes personoplysninger.

2.9 Beskyttelse af personlige og andre kunders data skal udføres af virksomheden inden for rammerne af sine interne, juridiske og administrative foranstaltninger, især i henhold til dets egne interne direktiver om beskyttelse og håndtering af kunders personlige data, og skal ikke bruge tredjeparters og virksomheders tjenester til at sikre håndteringen af Personlige og andre Kundedata.

2.10 Bestemmelser om beskyttelse af personlige og andre kunders data skal gælde både for kunden som fysisk person såvel som for formidlere, juridiske enheder og iværksættere, der udfører ordrer og overførsel af personoplysninger om virksomhedens kunder med det formål at bestille dennes tjenester.

2.11 Virksomheden er ansvarlig for skader påført kunder for overtrædelse af deres pligter i håndteringen af deres personlige data. Betingelsen for at kræve erstatning fra Kunden er dog rettidig klage og klage over pligtforsømmelse fra Selskabets side. Klager skal være begrundet med misligholdelse af selskabets forpligtelser fuldt og ubetinget bevist, og kravet skal anerkendes af selskabet.

 1. garanti for kompensation; Ansvar for skade

3.1 Virksomheden er ansvarlig over for Kunden for enhver skade eller ulempe i tilfælde af, at Virksomheden eller dennes medarbejder direkte eller indirekte forårsager skaden. I tilfælde af formidling af kundens befordring af en anden transportør, er transportøren ansvarlig for skader forårsaget af, at de udfører transporten, og kunden accepterer deres transportservice ved at gå ombord på deres køretøj.

3.2. Kunden tager i betragtning, at han ikke har nogen ansvarskrav i disse begivenheder:

 • Der var en forsinkelse under transporten, hvad enten det var i første omgang under kundens ankomst, eller under selve transporten, på grund af force majeure. Force majeure er defineret som en indgriben af en naturkatastrofe, vejr, vejrforhold, en bilulykke, der ikke er forårsaget af virksomhedens chauffør eller en chauffør af en mellemliggende transportør, vejpropper forårsaget af vejreparationer eller anden kommunikation, eller forsinkelse forårsaget af regering eller administrativ indgriben – politifolk mv.
 • Der har været forsinkelse i Transporten på grund af Kunden eller en anden bestiller (rejsebureau, hotel, rejsearrangør mv.), fx ved ikke at ankomme til det aftalte tidspunkt til det aftalte sted.
 • Der er sket skade på Kundens ejendom eller på dennes helbred som følge af en trafikulykke, der ikke er forårsaget af virksomhedens chauffør eller en mellemtransportørs chauffør, men af en anden fører, dyr eller person.
 • Der er sket skader på kundens ejendom eller på dennes helbred eller liv som følge af enhver manøvre, som chaufføren har været tvunget til at foretage under transporten for at forhindre større skader eller konsekvenser, såsom behov for pludselig opbremsning på grund af situationen på vejen, skarpe omveje og udskridning, hvor en sådan manøvre, medmindre andet er bevist, anses for nødvendig, for eksempel for at undgå sammenstød med et dyr, en mand eller et andet køretøj på vejen mv.
 • Der er sket skade på grund af kundens eller en anden bestillers uvidenhed (f.eks. at glemme at putte bagage i bagagerummet eller at glemme at læsse den af, tab af småting eller kontanter under transport osv.).

3.3 I tilfælde af, at der er sket skade på kunden som følge af en afhentning på et andet tidspunkt end det tidspunkt, der er angivet på ordren, er kunden berettiget til en kontraktlig bod, der repræsenterer en fast kompensation op til maksimalt 2.000 CZK . Den forvoldte skade skal dog kunne påvises og dokumenteres af Kunden, som skal reklamere i henhold til disse Betingelser.

3.4 Ved at bruge virksomhedens transport eller ved at bruge transportformidlingstjenester erklærer kunden udtrykkeligt, at han finder størrelsen af en kontraktlig bøde på op til CZK 2 000 som en fast erstatning for skade forårsaget af eller i forbindelse med transporten helt tilstrækkeligt og er enig i dette beløb. I tilfælde af uenighed er Kunden ikke berettiget til at benytte Selskabets ydelser, og Selskabet er forpligtet til at nægte at levere sådanne ydelser.

3.5 Hvis kunden har til hensigt at kræve erstatning, der overstiger den kontraktmæssige bøde på 2 000 CZK, er han/hun forpligtet til at forsikre sig i tilfælde af skade. Denne pligt til at tegne forsikring mod skade i tilfælde af skade, er opfyldt af Kunden på baggrund af boarding, og Kunden påtager sig det fulde ansvar for opfyldelsen af denne forpligtelse.

 1. Fastlæggelse af tidspunktet for påbegyndelse af transport

4.1 Kunden eller en anden bestiller anerkender dog udtrykkeligt, at de er forpligtet til at forhandle kundens afgangstidspunkt, dvs. tidspunktet for transportens ankomst i god tid (f.eks. før afgang, påbegyndelse af en anden flyvning, osv.), inklusive forskydning på mindst 30 minutter, for at forhindre forsinkelser for transportøren på grund af force majeure, dårlig trafik eller vejkomplikationer (ulykker, trafikpropper og andre trafikbegrænsninger).

4.2 Såfremt Kunden eller en anden bestiller ikke respekterer ovennævnte grænser og tidsreserver angivet i sin ordre ved fastsættelse af tidspunktet for boarding, og som følge heraf får påført sig skader på grund heraf, er de ikke berettiget til erstatning for sådan skade. af virksomheden.

 1. Bestillingsmetoder

5.1 Vi leverer alle tjenester baseret på ordrer fra Kunden eller anden bestiller part (hotel, rejsebureau, udflugtsrejsende osv.). Bestillinger kan afgives online via vores hjemmeside, via e-mail, telefon eller SMS. Aftalen, på grundlag af hvilken leveringen af ydelser til Kunden realiseres, opstår på grundlag af bindende ordrebekræftelse. Den bindende bekræftelse er en bekræftelse på sms for telefon- og sms-bestilling, og e-mailbekræftelse for bestillinger oprettet via websiden og via e-mail. En kvittering for modtagelse af en ordre i systemet anses ikke for bindende, medmindre den er bekræftet af Virksomheden, hvor Kunden samtidig oplyses om, at Virksomhedens ydelser kun kan benyttes under disse Forretningsbetingelser.

5.2 En ordre bekræftet af virksomheden (eller en del af den) anses for bindende for begge parter, medmindre vilkårene i kontrakten aftalt på bekræftelsestidspunktet er overtrådt. Især indholdet af ordren (nøjagtige specifikationer for transporten og antallet af transporterede personer), prisen på transporten, betalingsmåden, samtykke til forretningsbetingelserne – især med det maksimale beløb for den kontraktmæssige bøde og begrænsningen af Selskabets ansvar for de forårsagede skader og realisationsperioden.

 1. Betalingsmuligheder

6.1 Kontant Ved betaling af en overførsel eller anden service i kontanter, accepterer chaufføren eller repræsentanten for virksomheden kun tjekkiske kroner (CZK) og valutaer, der er valgfrie under reservationsprocessen, dvs. britiske pund (GBP), euro (EUR), amerikanske dollars (USD) og andre. Betalinger i kontanter i fremmed valuta er baseret på den aktuelle valutakurs for den tjekkiske krone på dagen for afhentning, bestemt af virksomheden, ikke på den kurs, der var gældende på reservationsdagen.

6.2 Med kreditkort Hvis kunden betaler med et debet- eller kreditkort online, er det muligt at foretage betalinger i følgende valutaer – CZK, EUR, GBP og USD. Hvis kunden betaler direkte til chaufføren eller en virksomhedsrepræsentant, er det kun muligt at foretage en betaling i CZK og kun med kort, hvis logoer vises på virksomhedens hjemmeside. Hvis kunden betaler online på forhånd, informeres chaufføren eller en repræsentant for virksomheden om betalingen; det er ikke nødvendigt at udskrive en betalingskvittering.

6.3 Bankoverførsel Betaling ved bankoverførsel (ved faktura) er kun mulig efter anmodning, eller når Selskabet udelukkende har tilladt denne betalingsmulighed for den enkelte Kundes vedkommende. Virksomheden kan kræve betaling af et forskud, før ordren udføres, ellers er den berettiget til at annullere ordren. Fakturaer kan kun udstedes i følgende valutaer - CZK, EUR, USD eller GBP. For fakturaer udstedt til udenlandske kunder, hvor transportprisen er under 5.000 CZK, er virksomheden berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr på 200 CZK for at modtage en udenlandsk betaling.

6.4 PayPal Betaling via bankoverførsel (via faktura) er kun mulig efter anmodning, eller når virksomheden udelukkende har tilladt denne betalingsmulighed for den pågældende kundes vedkommende. Virksomheden kan kræve betaling af et forskud, før ordren udføres, ellers er den berettiget til at annullere ordren. Fakturaer kan kun udstedes i følgende valutaer - CZK, EUR, USD eller GBP. For fakturaer udstedt til udenlandske kunder, hvor transportprisen er under 5.000 CZK, er virksomheden berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr på 200 CZK for at modtage en udenlandsk betaling.

 1. Faktura; Modtagelse af betaling (forskud)

For betalinger foretaget direkte til chaufføren (med kreditkort eller kontant), udsteder chaufføren en kvittering på dagen for afhentning til kunden (normalt et forenklet skattedokument). Ved betalinger foretaget online via Selskabets hjemmeside vil Kunden få tilsendt en kvittering for den bestilte ydelse. Den endelige skattefaktura for onlineindbetalingen udstedes af virksomheden efter anmodning. Betaler Kunden for en faktura (bankoverførsel), udstedes fakturaen af Virksomheden, og prisen er inklusiv moms. Hvis dokumentet er udstedt direkte af den kontraktuelle chauffør, kan skattedokumentet inkludere moms eller ej, afhængigt af om chaufføren er en registreret momspligtig eller ej. Alle anførte priser er endelige og inklusiv moms.

 1. Betalingsmåde for returrejsen

Hvis en reservation omfatter en returrejse eller et større antal rejser, kan Kunden betale det samlede beløb enten på én gang eller betale for hver rejse separat. Chaufføren udsteder en kvittering/voucher til kunden med angivelse af det nøjagtige betalte beløb. Hvis begge rejser er betalt, vil Kunden give chaufføren en returkvittering/voucher på hjemturen.

 1. Forskudsbetalinger

For ordrer, hvor et afhentningssted er uden for Prag, kan virksomheden anmode om, at der betales et depositum for de udvalgte limousiner (f.eks. Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S), ture og ordrer for større grupper mindst 24 timer før det angivne afhentningstidspunkt. I sådanne tilfælde vil Kundens virksomhed være forpligtet til at indberette depositum og den mulige betalingsmåde. Hvis det påkrævede depositum ikke betales, har Selskabet ret til at annullere ordren uden tilbagebetaling.

 1. Ændring af reservations- og afbestillingsbetingelser

10.1 Sædvanlig transport (overførsler) Hvis en kunde ønsker at ændre eller annullere sin reservation af en eller anden grund, kan han gøre det via virksomhedens hjemmeside – https://www.prague-airport-transfers.co.uk/ , via e-mail eller telefonisk inden afrejse – som minimum to timer før afhentningstidspunktet. Hvis Kunden allerede har betalt for afhentningen og annulleret turen inden for det påkrævede tidspunkt, vil Selskabet returnere pengene til ham, ellers vil servicen ikke blive faktureret. Hvis Kunden undlader at annullere tjenesten rettidigt, anses det forudbetalte forskud eller beløbet for udførelsen af transporten for at være størrelsen af den kontraktmæssige bøde, der kompenserer virksomheden med skaden forårsaget af den sene annullering.

10.2 Transport med afhentningssted uden for Prag Ændringer og annulleringer af overførsler, der har et udpeget afhentningssted uden for Prag, er underlagt andre afbestillingsbetingelser. Aflysninger skal ske mindst 24 timer før det planlagte afhentningstidspunkt, ellers vil virksomheden opkræve et 100 % afbestillingsgebyr som en fast kompensation i form af en kontraktlig bod betalt af Kunden. Årsagen til at anvende en 100 % annullering (kontraktlig bøde) er at dække alle omkostningerne ved den bestilte og ikke-forsendede transport fra virksomheden.

10.3 Limousiner Ændringer og aflysning af limousiner (såsom Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S) er underlagt andre afbestillingsbetingelser end normale overførsler. Aflysninger skal ske mindst 24 timer før det planlagte afhentningstidspunkt, ellers vil virksomheden opkræve et 100 % afbestillingsgebyr. Årsagen til at pålægge et 100 % afbestillingsgebyr er at dække alle omkostningerne ved den bestilte og uovervågede transport af virksomheden. I tilfælde af at dit fly er væsentligt forsinket (mere end 20 minutter), er vi muligvis ikke i stand til at levere den bestilte service. Under sådanne omstændigheder forsøger vi at finde den bedst mulige løsning og tilbyder enten fuld refusion eller mulighed for at ændre reservationen til et senere tidspunkt eller et alternativt køretøj. Disse situationer er helt udelukket fra vores kompensationsordning.

10.4 Udflugter, ture og andre tjenester Aflysninger skal ske mindst to timer før den planlagte rejse, ellers vil selskabet opkræve et 100% afbestillingsgebyr (kontraktmæssig bøde, som en fast kompensation for for sen aflysning). For større grupper eller reservationer, hvor et depositum er påkrævet, skal afbestilling ske mindst 24 timer før påbegyndelse, ellers vil virksomheden opkræve et 100 % afbestillingsgebyr som en fast kompensation i form af en kontraktlig bod betalt af kunden . Årsagen til 100 % afbestillingsgebyret er at dække alle omkostningerne ved den allerede bestilte og ikke-kommissionerede ydelse på vegne af virksomheden.

 1. Tilbagebetalinger

Hvis Kunden annullerer en forudbetalt onlinetjeneste og er berettiget til refusion, vil pengene automatisk blive returneret til det kort (eller den konto), der blev brugt til at betale ordren. Standard tilbagebetalingsperiode er 180 dage fra transaktionsdatoen. Når kunden anmoder om en refusion efter 180 dage, kan der være ekstra gebyrer til dækning af en anden refusionsmetode (f.eks. post-, bankoverførsels- eller PayPal-gebyrer). Ellers skal ethvert refusionskrav indsendes inden for 30 dage skriftligt eller via e-mail til virksomhedens adresse eller e-mailadresse. Ved udløbet af denne periode har Kunden ikke længere krav på tilbagebetaling (kompensation).

 1. Erstatning, maksimal kontraktlig straf

Erstatningskrav skal indgives inden for 30 dage skriftligt eller via e-mail til virksomhedens adresse eller e-mailadresse. Ved udløbet af denne periode har kunden ikke længere ret til at kræve erstatning eller ethvert relateret erstatningskrav med hensyn til anvendelsen af den kontraktmæssige bøde. Enhver kundeklage vil dog blive undersøgt ordentligt. Erstatning for skade/ulejlighed er begrænset til et maksimumsbeløb svarende til transportprisen pr. reservation, men ikke over CZK 2 000 – en maksimal kontraktlig bøde. Skader er helt fritaget i de tilfælde, hvor en erstatningsvogn af samme type eller samme vogn af logistiske årsager leveres i en anden farve, og den situation, hvor skaden opstår på grund af hændelser, som tjenesteyderen ikke kan påvirke, såsom naturkatastrofer. Erstatningskrav i tilfælde af, at dit fly er væsentligt forsinket (mere end 20 minutter), er også helt udelukket fra vores kompensationsordning.

 1. Klager og anvendelsen af den kontraktlige straf

13.1 I tilfælde af problemer skal kunden følge denne klagebehandlingsprocedure. Hvis en Kunde ønsker at kræve erstatning, skal han straks informere Virksomheden om problemet. Hvis Kunden ikke kan finde sin chauffør eller har andre problemer med en bestemt bestilt service, kontakter han omgående virksomheden via telefon. Hvis problemet ikke løses med det samme eller i det omfang, det er påkrævet, vil Kunden meddele dette til virksomheden via e-mail eller skriftligt og give detaljer om klagen. Klagen vil herefter blive undersøgt hurtigst muligt, normalt inden for få dage.

13.2 Alle nødvendige kontakter vedrørende virksomheden med henblik på at indgive en klage eller kræve en kontraktlig bod/kompensation skal findes af kunden på ordren eller transportkontrakten, eller disse kontakter vil blive fundet på et synligt sted i bilen, eller kontakten vil blive leveret af den respektive fører af den bil, som Kunden transporteres til.

13.3 I tilfælde af misligholdelse af Selskabets forpligtelser i forhold til håndtering og opbevaring eller brug af dets Persondata, har Kunden ret til at klage over Selskabets adfærd i denne sag. Klagen sendes af Kunden til virksomhedens adresse eller e-mailadresse, som vil undersøge Kundens klage, undersøge og træffe de nødvendige foranstaltninger både over for klageren og med hensyn til andre Kunder.

 1. Kundens forpligtelser

14.1 Kunden er forpligtet til på transporttidspunktet at opføre sig i overensstemmelse med førerens anvisninger og i særdeleshed at overholde sikkerhedsbestemmelserne for den gyldige vogn. Kunden anerkender, at han er blevet informeret om alle forhold, herunder sikkerhedsforskrifter, inden transport. Kunden forpligter sig endvidere til ikke at beskadige transportøren og transportkøretøjet på nogen måde, at bevare dets renhed, ikke at beskadige andre transporterede personers ejendom og ikke på nogen måde at forårsage problemer under transporten. I tilfælde af misligholdelse af disse forpligtelser er Kunden opmærksom på ansvaret for den skade, som Virksomheden eller den bestilte Transportør eller tredjemand har forvoldt ved deres handlinger.

14.2 Kunden er også forpligtet til at gå ombord på køretøjet på det aftalte ankomsttidspunkt, undtagen når han finder ud af, at han ikke kan gå ombord på det af en gyldig grund (angivet ovenfor).

 1. Gyldigheden af disse vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser er gyldige på ubestemt tid fra den 30. september 2017. I tilfælde af ændringer af disse vilkår og betingelser, som er forbeholdt virksomheden, anses kunden for at være bundet af vilkårene og betingelserne i den version, der var gældende på det tidspunkt, kontrakten blev underskrevet, eller den gyldige ordre blev sendt eller afgivet .